Home

 

 

 

 

 

SUEDI--KOSOVË--SUEDI

UDHËTIME ME AUTOBUS

OFERT: 

UDHËTIME PËR VITIN E RI 2015

 

 

Jeta Tours benë bartjen e udhëtarve sipas porosisë në Suedi dhe në vende të tjera të Europës.Ne  ju përmbahet regullave Europjane.Jeta Tours ka startuar me punë në dhjetor të 2005 nga pronari dhe drejtuesi i firmesë, Rufat Alija i cili niherit është edhe vetë vozitës i autobusit.

Ne bëjm disa udhëtime në data dhe festa të caktuara për në Kosovë me qmime mjaftë të volitshme si dhe ju afrojmë udhëtime për në Shqiperi në menyrë të organizuar gjatë sezonit veror apo ndoni feste kombtare.
Ne ju afrojmë një udhtim të kendëshem dhe të sigurt!

Mirë se vini me ne për në Kosovë dhe Shqiperi

 

JETA TOURS  UDHËTIME ME AUTOBUS SUEDI- KOSOVË, jetatours, www.jetatours.com, http://www.jetatours.com, Udhëtime me autobus - Kosovë dhe Shqiperi, bussresor kosovo, buss resor kosovo, 

bussresor kosovo, buss, buss resor kosovo, resor, kosovo, kosova, shqipria, malmö, buss resor